Estamos en:
Passeig Maritim de Sant Joan de Deu, 23. Calafell Platja
Tel: 606 908 610
Mail: elbandarradecalafell@hotmail.com

El Bandarra de Calafell...